Hack 100%

Download

Video

1: Đăng Nhập Vào , Nhan Vat Roi Vao` Phong do :D

2: ALT + Tab ra Ngoài

3: Hack Gunz Chay Ok

4: Game Gunz Vao`

 

Vào Game ở phần chọn room các bạn ấn Alt + I để hiện các hot key hack.
Ngoài ra tham khảo hotkey tại đây:
ALT + M = Hack Stun.
ALT + L = Hack Chém Kiếm (chem nhanh lie^n tuc.)
ALT + F = Hất Player. (ra^t' thich' hop. cho nhung~ man` vuc. tham~)
ALT + G = khóa máu (ba^t' tu~)
ALT + B = bot attacker,ai chém bạn đều sẽ bị đứng im cho bạn chém,cái này vui lắm .
ALT + Y = ẩn hacker,ḿnh có thể truyền máu cho người đánh ḿnh,như thế người ta sẽ tưởng người ḿnh truyền máu hack.
ALT + T = hiện thông tin về attacker
ALT + I = hiện Hot Key
ALT + S = spam kiếm,súng,máu,đạn....
CONTROL C = spam cười
PageUp = bay lên
PageDown = chui xuống
Arrowkeys = di chuyển tự do
Delete = lơ lững trên không trung.
NumberPad = kick tất cả người chơi ra ngoài desktop mà

ko cần xin phép(ḿnh cũng sẽ bị,nếu client có bảo mật th́ ko bị)
NumberPad 1 = chém kiếm,ấn 1 cái chém 1 cái
NumberPad 2 = bắn 1 cái
NumberPad 3 = bắn 1 cái(súng 2)
NumberPad 4 = Deploy Kit #1, ZPostShot(10,7)
NumberPad 5 = Deploy Kit #2, ZPostShot(11,7)
NumberPad 6 = xóa tất cả Ftime
NumberPad - = thoát room ngay lập tức
ALT + E = hack speed
ALT + R = xuyên tường
ALT + P = Power Lv với người đánh ḿnh.
ALT + N = auto quest,tự động giết NPC,rất đă nếu đi Q 1 ḿnh
Shift Ctrl Tab = mở spam máu
Tab = spam máu